Zachowawcze leczenie żylaków

Leczenie żylaków
 
Zachowawcze leczenie żylaków ma na celu poprawę jakości życia naszych chorych, powstrzymanie postępu choroby, niedopuszczenie do wystąpienia powikłań choroby. Prowadzone jest w oparciu o szczegółową diagnostykę ultrasonograficzną. Wielokrotnie stanowi ono wstęp do leczenia zabiegowego.