Żylaki kończyn dolnych

Żylaki kończyn dolnych są patologicznymi rozszerzeniami żył położonych bezpośrednio pod skórą. Podstawowym zjawiskiem prowadzącym do ich powstania jest zjawisko odwrócenia przepływu krwi w żyłach powierzchownych w wyniku uszkodzenia zastawek żylnych. Leczenie żylaków w każdym przypadku ma na celu z jednej strony usunięcie poszerzonych żył, a z drugiej strony musi skutecznie likwidować patologiczny napływ krwi do żył powierzchownych. Mamy więc nie dwie grupy zabiegów. Pierwsza to zabiegi mające likwidować żylaki:
 
Miniflebectomia
 
Skleroterapia pianą lub płynem
 
Laseroterapia
 
Druga grupa to zabiegi mające likwidować refluks żylny
 
Chirurgiczne usuwanie i podwiązywanie żył
 
Laserowe zabiegi wewnatrzżylne (tzw laserowa operacja żylaków)
 
Skleroterapia pod kontrolą USG z jej rozmaitymi odmianami (z użyciem cewnika, Flebogriff)
 
Zastosowanie klejów tkankowych (metoda VenaSeal)
 
Jak widać jest wiele sposobów na pozbycie się problemu żylaków. Podstawą skutecznego leczenia dającego zadowalający efekt kosmetyczny i jak najmniejsze ryzyko nawrotu choroby jest dobranie odpowiedniej metody leczenia do stopnia zaawansowania choroby, konkretnych warunków anatomicznych i oczekiwań chorego. Tylko po uwzględnieniu tych wszystkich elementów możliwe jest efektywne leczenie zabiegowe. Dodatkowo możliwe jest łączenie różnych metod miedzy sobą (choć oczywiście nie dowolne). Takie „hybrydowe” operacje u wybranych chorych pozwalają na uzyskanie bardzo dobrych wyników bez narażania chorego na rozległe operacje. Przed każdym zabiegiem lekarz prowadzący omawia z pacjentem jego szczegóły i przedstawia odpowiednią formę leczenia.