Obrzęk limfatyczny

Obrzęk limfatyczny to nic innego jak zaleganie chłonki czyli płynu tkankowego w kończynie – najbardziej nasilone w dalszych częściach kończyny – łydce i stopie czy przedramieniu i ręce. Może mieć liczne przyczyny ale najczęściej jest ubocznym skutkiem leczenia onkologicznego (usuwanie węzłów chłonnych pachy czy pachwinowych, naświetlania miednicy, okolicy pachy). Niezależnie od przyczyny leczenie obrzęku powinno być wdrożone jak najwcześniej i trwać w zasadzie do końca życia pacjenta. Nie leczony obrzęk limfatyczny nasila się ograniczając stopniowo zakres ruchów kończyny a w skrajnych przypadkach jest przyczyna stanów zapalnych i owrzodzeń skóry. Chorzy z mało zaawansowaną chorobą po wstępnej mobilizacji obrzęk na drodze manualnego drenażu limfatycznego są zaopatrywani w wyrób o stopniowanej kompresji (w różnych wariantach długości). Pacjenci z zaawansowanym, często wieloletnim obrzękiem wymagają bardziej złożonego i niestety długotrwałego postępowania polegającego na stosowaniu manualnego drenażu limfatycznego, drenażu pneumatycznego, wielowarstwowego bandażowania obejmującego całą kończynę a w przypadku kończyny górnej także ręki i palców. Po kilkutygodniowym okresie dość intensywnego leczenia udaje się uzyskać normalizację objętości kończyny i dobrać odpowiedni wyrób uciskowy. Niestety pacjenci ci wymagają poza noszeniem wyrobów kompresyjnych okresowego drenażu limfatycznego.