Skleroterapia / obliteracja /

skleroterapia / obliteracja / fot.4
 
Jedną z metod leczenia mało i średnio zaawansowanych postaci choroby żylakowej jest SKLEROTERAPIA KOMPRESYJNA inaczej OBLITERACJA. Polega ona na wstrzyknięciu do światła zmienionych żył preparatu, który powoduje ich zarastanie. Do niedawna dostępne były wyłącznie płynne środki obliterujące. Obecnie stosujemy w naszej praktyce głównie preparaty w postaci mikropiany co pozwala uniknąć wielu powikłań i zwiększa skuteczność leczenia. Podczas pierwszej wizyty dokonuje się oceny stopnia zaawansowania choroby, ustala wskazania do zabiegu oraz wykonuje ewentualne badania dodatkowe (badania dopplerowskie, ulatrasonografia dopplerowska kodowana kolorem). Podczas kolejnej wizyty wykonuje się zabieg. Wstrzyknięcie leku wykonywane jest bardzo cienką igłą (podobną do insulinowej) i jest w zasadzie bezbolesne. W celu precyzyjnej lokalizacji naczyń W tkance podskórnej wykorzystuje się specjalne oświetlenie skóry i lupy. Jednorazowo wykonuje się od kilku do kilkunastu wstrzyknięć preparatu. Po zabiegu na kończynę zakładany jest opatrunek uciskowy, najczęściej specjalna pończocha uciskowa, a chory udaje się na 20 minutowy spacer. Zabieg w zakresie tej samej kończyny powtarza się nie wcześniej niż po 14 dniach. Przeważnie niemożliwe jest zobliterowanie wszystkich zmian w czasie jednej wizyty. Średnio udaje się uzyskać spodziewany wynik podczas 2-3 wizyt. Po zabiegu wskazana jest okresowa kontrola (co 12 m-cy) w celu zobliterowania nowopowstałych zmian. Niewielkie dolegliwości bólowe ustępują samoistnie po kilku dniach, czasami wymagając stosowania popularnych leków przeciwbólowych jak APAP czy Paracetamol. Odmianą opisanej metody jest SKLEROTERAPIA PIANĄ pod kontrolą USG mająca na celu zamknięcie niewydolnych żył przeszywających i niewydolnych pni żył układu powierzchownego. Jej zastosowanie w wielu przypadkach pozwala chorym uniknąć skomplikowanej operacji. Zabieg polega na wypełnieniu niewydolnej żyły odpiszczelowej lub odstrzałowej pianą co kontrolowane jest na bieżąco ultrasonograficznie. Postępowanie po zabiegu jest podobne do opisanego powyżej. Należy z całą stanowczością podkreślić, że leczenie operacyjne i obliteracja pianą nie są w pełni zamiennymi metodami i zarezerwowane są dla chorych w różnych stopniach zaawansowania chorób żył. Podstawowym kryterium kwalifikacji do skleroterapii jest średnica obliterowanych naczyń, która w ocenie ultrasonograficznej nie powinna przekraczać 8 milimetrów.

skleroterapia / obliteracja / fot.1
skleroterapia / obliteracja / fot.2
skleroterapia / obliteracja / fot.3