Flebologia

flebologia
 
Flebologia jest działem medycyny zajmującym się leczenie chorób żył. Obejmuje zarówno kompleksową diagnostykę układu żylnego, poradnictwo z zakresu chorób żył jak i rozmaite formy leczenia zabiegowego z leczeniem operacyjnym włącznie. W naszej placówce oferujemy pełen zakres leczenia flebologicznego obejmujący zarówno leczenie zachowawcze jak i zabiegowe chorób żył. Lekarze są członkami Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i posiadają jego certyfikat co stanowi potwierdzenie ich zawodowych kwalifikacji .