Leczenie zachowawcze

 
Zachowawcze leczenie szczeliny odbytu sprowadza się do miejscowego stosowania preparatów prowadzących do zmniejszenia napięcia mięśnia zwieracza wewnętrznego odbytu. Są to najczęściej maści lub czopki.
 

Szczelina odbytu – leczenie, Botox.

 
BOTOX jest neurotoksyną produkowaną przez laseczki jadu kiełbasianego. Jego podanie powoduje zablokowanie działania mięśni na okres co najmniej 3 miesięcy od podania. W wyniku tego dochodzi do zmniejszenia napięcia mięśnia zwieracza wewnętrznego odbytu. U około 70 % chorych prowadzi to do wygojenia szczeliny odbytu. W przypadku nawrotu zabieg można powtórzyć. Jednorazowo podaje się 2 dawki BOTOXU po 10 jednostek po obu stronach zwieracza.